Z ľava (spodný rad): Luki, Mirko, Daník, Naťa, Dávid, z ľava (horný rad): Naťa, Janko, Nina, Lacko, Matej