02-Brušaky-1.miesto-Naťa, 2.miesto-Luky,3.miesto-Mirko a Lacko(ten chýbal)