03-Drepy- 1.miesto-Naťa, 2.miesto-Janko, 3.miesto - Daník