16-Daníkov a Mirkov ocino - aj ľavákom to robilo problém