01 - 1. kolo Oly náejí - 16 - z ľava - 2 - Gaži, 3 - Šimička, 5 - Ando